Latitude and longitude of Mbweni, Zanzibar

Satellite map of Mbweni, Zanzibar

Mbweni is a town on the Tanzanian island of Unguja, the main island of Zanzibar.

Latitude: -6° 13' 6.00" S
Longitude: 39° 12' 18.00" E

Nearest city to this article: Zanzibar City

Read about Mbweni, Zanzibar in the Wikipedia Satellite map of Mbweni, Zanzibar in Google Maps

GPS coordinates of Mbweni, Zanzibar, Tanzania

Download as JSON