Latitude and longitude of Mpwapwa

Satellite map of Mpwapwa

Mpwapwa is a market town, in the Dodoma Region of Tanzania.

Latitude: -6° 20' 59.99" S
Longitude: 36° 28' 59.99" E

Nearest city to this article: Mpwapwa

Read about Mpwapwa in the Wikipedia Satellite map of Mpwapwa in Google Maps

GPS coordinates of Mpwapwa, Tanzania

Download as JSON