Latitude and longitude of Administrative region of Talata-Mafara

Satellite map of Talata-Mafara

GPS coordinates of Talata-Mafara, Nigeria

Download as JSON