Satellite map of Gosen, Niigata

Gosen (五泉市, Gosen-shi) is a city located in Niigata Prefecture, Japan.

Latitude: 37° 44' 59.99" N
Longitude: 139° 10' 60.00" E

Nearest city to this article: Gosen

Read about Gosen, Niigata in the Wikipedia Satellite map of Gosen, Niigata in Google Maps

GPS coordinates of Gosen, Niigata, Japan

Download as JSON