Satellite map of Dazaifu Tenman-gū

Dazaifu Tenman-gū (太宰府天満宮) is a Shinto shrine in Dazaifu, Fukuoka Prefecture, Japan.

Latitude: 33° 31' 10.19" N
Longitude: 130° 32' 3.59" E

Nearest city to this article: Dazaifu

Read about Dazaifu Tenman-gū in the Wikipedia Satellite map of Dazaifu Tenman-gū in Google Maps

GPS coordinates of Dazaifu Tenman-gū, Japan

Download as JSON