Satellite map of Higashi-Tsuzuki Station

Higashi-Tsuzuki Station (東都筑駅, Higashi-Tsuzuki-eki) is a train station on the Tenryū Hamanako Line in Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka Prefecture, Japan.

Latitude: 34° 47' 14.99" N
Longitude: 137° 35' 7.19" E

Nearest city to this article: Kosai-shi

Read about Higashi-Tsuzuki Station in the Wikipedia Satellite map of Higashi-Tsuzuki Station in Google Maps

GPS coordinates of Higashi-Tsuzuki Station, Japan

Download as JSON