Satellite map of Tsurugashima, Saitama

Tsurugashima (鶴ヶ島市, Tsurugashima-shi) is a city located in Saitama Prefecture, Japan.

Latitude: 35° 55' 59.99" N
Longitude: 139° 23' 59.99" E

Nearest city to this article: Morohongō

Read about Tsurugashima, Saitama in the Wikipedia Satellite map of Tsurugashima, Saitama in Google Maps

GPS coordinates of Tsurugashima, Saitama, Japan

Download as JSON