Latitude and longitude of Agios Eleftherios Church, Athens

Satellite map of Agios Eleftherios Church, Athens

The Agios Eleftherios church, also known as Mikri Mitropoli ("little metropolitan church") or Panagia Gorgoepikoos is a Byzantine-era church located at the Mitropolis square, next to the Metropolitan Cathedral of Athens (Megali Mitropoli).

Latitude: 37° 58' 18.00" N
Longitude: 23° 43' 28.83" E

Nearest city to this article: Athens

Read about Agios Eleftherios Church, Athens in the Wikipedia Satellite map of Agios Eleftherios Church, Athens in Google Maps

GPS coordinates of Agios Eleftherios Church, Athens, Greece

Download as JSON