Latitude and longitude of Katechaki metro station

Satellite map of Katechaki metro station

Katechaki is an Attiko Metro Blue Line (Line 3) station, located at "Katechaki Avenue" and "Mesogeion Avenue".

Latitude: 37° 59' 20.97" N
Longitude: 23° 46' 21.05" E

Nearest city to this article: Néo Psychikó

Read about Katechaki metro station in the Wikipedia Satellite map of Katechaki metro station in Google Maps

GPS coordinates of Katechaki metro station, Greece

Download as JSON