Latitude and longitude of Administrative region of Oromia Zone

Satellite map of Oromia Zone

GPS coordinates of Oromia Zone, Ethiopia

Download as JSON