Latitude and longitude of Fenua Fala

Satellite map of Fenua Fala

Fenua Fala is an islet of the Fakaofo island group of Tokelau.

Latitude: -9° 21' 59.99" S
Longitude: -171° 15' 60.00" W

Read about Fenua Fala in the Wikipedia Satellite map of Fenua Fala in Google Maps

GPS coordinates of Fenua Fala, Tokelau

Download as JSON