Latitude and longitude of Savyolovskaya

Satellite map of Savyolovskaya

Savyolovskaya (Russian: Савёловская), alternatively transliterated Savelovskaya, is a station on Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line of the Moscow Metro.

Latitude: 55° 47' 22.19" N
Longitude: 37° 35' 8.99" E

Read about Savyolovskaya in the Wikipedia Satellite map of Savyolovskaya in Google Maps

GPS coordinates of Savyolovskaya, Russian Federation

Download as JSON