Latitude and longitude of Ngomedzap

Satellite map of Ngomedzap

Ngomedzap is a town and commune in Cameroon.

Latitude: 3° 14' 60.00" N
Longitude: 11° 11' 60.00" E

Nearest city to this article: Ngomedzap

Read about Ngomedzap in the Wikipedia Satellite map of Ngomedzap in Google Maps

GPS coordinates of Ngomedzap, Cameroon

Download as JSON