Satellite map of Jemaa el-Fnaa

Map of Jemaa el-Fnaa

Jamaa el Fna (Arabic: ساحة جماع الفناء saaHat jamaaʻ al-fanâʼ, also Jemaa el-Fnaa, Djema el-Fna or Djemaa el-Fnaa) is a square and market place in Marrakesh's medina quarter (old city).

Latitude: 31° 37' 19.79" N
Longitude: -7° 59' 13.19" W

Nearest city to this article: Marrakesh

Read about Jemaa el-Fnaa in the Wikipedia Satellite map of Jemaa el-Fnaa in Google Maps

GPS coordinates of Jemaa el-Fnaa, Morocco

Download as JSON