Satellite map of Diapori

Map of Diapori

Diapori (Greek: Διαπόρι) is an island that almost touches the coast of Crete, near Geropotamos, in Rethymno regional unit.

Latitude: 35° 25' 10.79" N
Longitude: 24° 52' 19.19" E

Read about Diapori in the Wikipedia Satellite map of Diapori in Google Maps

GPS coordinates of Diapori, Greece

Download as JSON