Satellite map of Shendi, Ethiopia

Map of Shendi, Ethiopia

Shendi (or Shendi Gebriel) is a town in western Ethiopia.

Latitude: 10° 37' 59.99" N
Longitude: 36° 55' 59.99" E

Nearest city to this article: Burē

Read about Shendi, Ethiopia in the Wikipedia Satellite map of Shendi, Ethiopia in Google Maps

GPS coordinates of Shendi, Ethiopia, Ethiopia

Download as JSON