Latitude and longitude of Muramvya

Satellite map of Muramvya

Muramvya is a city located in central Burundi.

Latitude: -3° 14' 60.00" S
Longitude: 29° 35' 59.99" E

Nearest city to this article: Muramvya

Read about Muramvya in the Wikipedia Satellite map of Muramvya in Google Maps

GPS coordinates of Muramvya, Burundi

Download as JSON